Pasażerskie przewozy regionalne w Polsce


Uniwersytet Szczeciński - Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług - Katedra Systemów i Polityki Transportowej - prowadzi badania na temat przewozów pasażerskich w Polsce. Posłużą one do wskazania działań poprawiających warunki podróżowania.


Interesuje nas, jak często, czym i w jaki sposób ludzie przemieszczają się i jak oceniają przejazdy różnymi środkami transportu.

Przygotowaliśmy związane z tym pytania. 

Odpowiedzi objęte są całkowitą tajemnicą. Będą wykorzystywane wyłącznie w postaci zbiorczych zestawień statystycznych.Ankieta składa się z 12 pytań
  Uwaga o prywatności
Ankieta jest anonimowa.
Zapisane odpowiedzi nie zawierają żadnych informacji osobowych poza tymi, które pochodziły z formularzy ankiety. Wykorzystywanie numerów identyfikacyjnych, tzw. tokenów, wiąże się z zapewnieniem dostępu do ankiety i nie jest w żaden sposób powiązane z udzielonymi odpowiedziami. Numery te przechowywane są w oddzielnej bazie danych i informują wyłącznie o fakcie (lub jego braku) wypełnienia ankiety.
 

Ta ankieta nie jest aktywna. Twoje odpowiedzi nie zostaną zapisane.